สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (สถ.ศพด.2)

Share

     ตามที่ เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,410,000 บาท บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโครงการฯ ปรากฎตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<