สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองเดชอุดม วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน 2558

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<