สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,410,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน ราคมชุดละ 2,000 บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพสิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<