สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยสถลมาร์ค 5 (ช่วงจากซอยสถลมาร์ค-ซอยรัตนะ)

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะดำเนินการตกลงจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยสถลมาร์ค-ซอยรัตนะ และเพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลาง ตามทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ/จ้าง งานก่อสร้าง

 

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ซอยสถลมาร์ค 5 (ช่วงจากซอยสถลมาร์ค-ซอยรัตนะ) กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ราคา 96,000 บาท

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<