สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างสถานที่พักและปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Share

     เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างสถานที่พักและปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ เพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลาง เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประมาณราคากลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ราคา 500,000 บาท

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<