สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบสรุปราคากลางบัญชีแบ่งงวดงานงวดเงิน โครงการซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลาง ตามทางการเปิดเผยราคากลางของคระกรรมการ ป.ป.ช. จึงขอประชาสัมพันธ์ บัญชีแบ่งงวดงานงวดเงิน โครงการซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<