สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคาโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะเลขทะเบียน อล 81-6187 จำนวน 1 คัน

Share

     การประมาณราคาโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะเลขทะเบียน อล 81-6187 จำนวน 1 คัน ประมาณราคากลาง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 463,850 บาท

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<