สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนน คศล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 E-Auction

Share

     ตามที่ เทศบาลเมือเดชอุดม ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและ ถนน คสล. จำนวน 3 สาย ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 4,224,000 บาท และคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา ได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติหรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้ว

 

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<