สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้ หรือขนมไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ จำนวน 1 มื้อ/วัน ราคากลางในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้ 114,400 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-362324

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<