สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศเทศบาลเมืองเดช

Share

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช.16/58 ราคากลาง 200,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-362324

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<