สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม (ครั้งที่ 2 )

Share

เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม (ครั้งที่ 2 ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

     

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเดชอุดม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<