สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาโครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 298,096.-บาท

Share

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง โครงการจัดจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข 3 ทะเบียน บพ 3768 อบ จำนวน 1 คัน

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลข 3 ทะเบียน บพ 3768 อบ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 298,096.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน-)

ผู้ประสงค์ยื่นแบบเสนอราคา

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 -27 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดซองสอบราคาวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 300.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17 -27 กุมภาพันธ์ 2558ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<