สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ประชาศิริ ซอย 1 และระบบระบายน้ำ ถ.ประชาศิริ ซอย 2 รวมจำนวน 2 โครงการ

Share

     ประกาศเทศบาลเมองเดชอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย1 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย2 (ครังที่2) ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย1  ราคากลาง 145,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช. 08/2557 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย2 ราคากลาง 171,600.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 07/57

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดซองสอบราคา วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 300.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ


>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<