สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ กระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

Share

ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 787,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร์) โดยถือเอานาฬิกา ณห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกณฑ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท ได้ทที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี าระหว่างวันที่24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403