สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

Share
 

    

 

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน