สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศ เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อทัศนศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี จ. ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา

ประกาศ เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อทัศนศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี จ. ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา
 hot
วันที่:
20 เมษายน 2558
ดาวน์โหลด:
9 x

เทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อทัศนศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี จ. ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเดชอุดม ยกเว้น วันหยุดราชการ ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.detudomcity.go.tgh หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download