สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของเทศบาล

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศ เรี่อง เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้....

     สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศ เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้....

      สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

       ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 4 ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้....

      สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

    ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้โอนเงินและแก้ไขเปลื่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 3 ) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้....

    สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม  ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ 045-362778 ประจำงานป้องกันฯ ชำรุด ขณะนี้ กำลังดำเนินการแก้ไข สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆที่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่โดยตรง

   สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

    ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้งกัน...

  สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

       ด้วย เทศบาลเมืองเดช ใบสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอบลราชธานี 

      สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

     เทศบาลเมืองเดช ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

    ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม จะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในเดือนพฤษศจิกายน 2560 นี้ เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอแจ้งให้ผู้ที่อายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501) หรือผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศคุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้.

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองเดชอุดม หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

     เทศบาลเมืองเดชอุดม กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม เวลา 10.00 น. ณ วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download