สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและตรวจสอบได้  เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเดชอุดม หรือที่ http://www.detudomcity.go.th 

 
 
Powered by Phoca Download