สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปา (ช่วงจากซอยจันที 2 - ไปตามซอยหนองมันปา) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 386,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 386,600 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวศรี 1 (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค- ซอยหนองหญ้าม้า) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 453,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 453,600 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจันทร์ 2 (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยวัดแสงเกษม) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 189,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 189,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ช่วงจากถนนศรีบัวทองไปตามซอยร่วมใจ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 242,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 242,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนนร่วมศรัทธา - ซอยร่มไทร) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 463,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 432,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 149,850 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการครุภัณฑ์อุปกรณืสนามเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์ วิทยาอนุสรณ์) จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 149,850 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกการเกษตรกระบะเอนกประสงค์ ขนาดบรรทุก อย่างน้อย 2 ตัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 250,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 365,000 บาท

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (1-31 ต.ค. 2559) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ ทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทโธ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยร่มไทร) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 553,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 498,800 บาท

 
 
Powered by Phoca Download