สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2560 (1-31 ม.ค. 2560) เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (1-31 ธ.ค. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ถนนพลบุตร (ซ่วงจากซอยสารินทร์ - ไปตามถนนพลบุตร) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 494,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 477,800 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักงานบังคับคดี (ซ่วงจากถนนสุพงษ์ดำริ - ถนนพลอาสา) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 261,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 261,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสหกรณ์ยูเนี่ยน (ซ่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุพงษ์ดำริ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 186,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 186,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดออกกำลังกลางแจ้ง จำนวน 5 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 497,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่งศรี 4 (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนแสงเกษม) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 396,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 388,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านชัยอุดม ซอยพุฒพัน (ช่วงจากซอยบัวทอง 2 - ถนนสุรพงศ์ดำริ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 497,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 497,500 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 6 (ช่วงจากถนนรัตนะ - ไปตามซอยรัตนะ 6) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 458,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 458,000 บาท

    เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (1-30 พ.ย. 2559) เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม 

 
 
Powered by Phoca Download