สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (1-28 กุมภาพันธ์ 2560) เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทโธ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค) ครั้งที่ 2 วงเงินงบประมาณ 553,000 บาท ราคากลาง 500,900 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร สอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 มีนาคม 2560  หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องใต้ดินอาคารสำนักงานเทศบางเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 100,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบางเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 80,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ไปตามซอยนงลักษณ์) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 381,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 381,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนา 3 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยบางนา 3) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 297,700 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 297,700  บาท

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันที 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ซอยหนองแต้) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 252,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 252,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยบัวทอง - ถนนสุรพงษ์ดำริ) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 444,600 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 441,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามม้า (ช่วงจากซอยสรเดช 1 - ซอยสรเดช 2) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 304,500 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 304,500  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 1 ชุด เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 350,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download