สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 500,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นเงิน 500,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบุญจันทร์  (ช่วงจากถนนพลบุตรเดิม-สุดเขตเทศบาล) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 371,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นเงิน 371,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบางนา 1  (ช่วงจากถนน คสล.เดิม-ซอยร่มไทร) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 338,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 338,000.- บาท

    ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนประชาศิริ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,090,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

     เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนประชาศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,242,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

       ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยอุทัย (ช่วงจากซอยบุญเพ็ง-ซอยบางนา) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 499,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 499,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนพลบุตร (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม-ถนนบุญจันทร์) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 286,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 286,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและระบบระบายน้ำ คสล.ซอยประชาศิริ 4 (ช่วงจากถนนประชาศิริ-ร่องน้ำสาธารณะ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,169,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 1,169,000.- บาท

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนประชาศิริ รวม 2 สาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 96,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 96,000.- บาท

 
 
Powered by Phoca Download